ODBER NOVINIEK

súhlasím so spracovaním osobných údajov

          PROFESIONÁLNE KÁVOVARY


  

2016

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

Vianoce v Kolumbii...
******************************************************************************************************************************************************************************


              Ako to na Vianoce a počas sviatkov vlastne vyzerá v okolí našej plantáže El Colibrí?

******************************************************************************************************************************************************************************

Vianoce v Kolumbii sú dosť tradičné a rodinné, vďaka katolíckej viere.
Náboženské sviatky sa začínajú advetnými nedeľami (4 týždne pred Vianocami).
Neskôr 7 a 8. decembra sa zapaľujú sviečky na uliciach a v rodinách ku cti Najsvätejšej Panny Márie , oslavujúc jej nepoškvrnené počatie.

******************************************************************************************************************************************************************************

Na mnohých verejných miestach a námestiach sa konajú každý deň od 30. novembra až do 8. decembra ohňostroje.

******************************************************************************************************************************************************************************

Jediným oficiálnym sviatkom je 8. december, kedy sa rodiny stretávajú ku sláveniu začiatku Vianoc a zvyčajne sa stavajú Betlehémy.
Kvôli tomu sa vysťahuje väčšia časť obývačky alebo aj celá izba, čo má pripomínať cestu vidiekom cez dediny, rieky a hory
v sprievode domácich i divých zvierat pri príchode Jozefa a Márie do Betlehéma.

******************************************************************************************************************************************************************************

Od 16. decembra je tradíciou, že rodiny a priatelia si dohovárajú stretnutia a to buď pred odchodom z práce v úradoch a kanceláriách alebo na verejných miestach, ale hlavne v domácnostiach (miesta stretnutí sa rotačne menia), aby sa každý večer uskutočnila “vianočná novéna” kde okrem tradičných modlitieb sa žiadajú a dávajú  blahoželania,  všetci spievajú  veselé piesne a vianočné koledy a na záver sa jedia sladkosti a tradičné malé jedlá, medzi ktorými vynikajú pudingy a šišky. V mnohých prípadoch sa stretnutia rozprúdia tancom do skutočných osláv  dosiahnutých výsledkov v uplynulom roku.

******************************************************************************************************************************************************************************

Na Štedrý večer 24. decembra sa tradične slávi posledná novéna v rodine, kedy ľudia vzdávajú vďaku
za to, že sú spolu, že zdieľaju spoločný stôl so slávnostnou večerou a neskoršie (okolo polnoci) sa
stretávajú ku odovzdávaniu darčekov,
ktoré sú pod stromčekom.

******************************************************************************************************************************************************************************

Neexistuje jedno tradičné jedlo na štedrú večeru a na koniec roku. Zvyčajne sa vo veľkých rodinách zabije prasa a z neho sa pripravujú a konzumujú rôzne jedlá počas všetkých osláv. Pripravujú sa kukuričné pirohy zabalené v kukuričnom liste, krvavničky, klobásky, jednohubky a plátky slaniny, pečené pirohy, bravčové stehno, plnené mäsové závitky.


Typický štedrovečerný tanier v meste Popayan v blízkosti našej plantáže El Colibrí

******************************************************************************************************************************************************************************

Posledný deň v roku sa koná  rodinná večera pred polnocou, aby keď odbije 12-ta hodina,
sme sa mohli objať a vinšovať si navzájom medzi rodinami, susedmi a priateľmi.
Začiatok nového roku je dopĺňaný radostným tancom a oslavami v uliciach a námestiach (zvyčajne ľudia idú z veľkých miest na dediny ku svojim rodinným príslušníkom a poriadajú  sa veľké rodinné stretnutia), kde sa očakáva príchod nového dňa, lebo je tradíciou oslavovať až do ranných zôr.

******************************************************************************************************************************************************************************

Šiesteho januára sa otvárajú darčeky rodičov malým deťom, ktoré sú darčekmi od 3 kráľov a konajú sa spoločné prechádzky vidiekom k riekam a lúkam (pretože obyčajne je to obdobie veľmi dobrého počasia s veľa slnkom a málo dažďom.)Jedlo sa je pod holým nebom a týmto spôsobom sa rodiny lúčia, aby sa vrátili ku svojej práci a do svojich domovov.